Koulutusta kilpailukyvyn vahvistamiseen ja kilpailuedun kirkastamiseen

Tarjoamme vuorovaikutteista tasoltaan laadukasta tietopohjaista koulutusta, jonka sisältö kiinnittyy osallistujien toimintaan aitojen esimerkkien kautta.

Tavoitteena on avata näkökulmia ja konkretisoida testaus- ja tutkimustulosten käyttömahdollisuuksia kilpailukyvyn parantamiseen ja jopa kilpailuedun luomiseen.

Teknisessä koulutuksessa annamme konkreettista tietoa siitä, miten testauksella varmistetaan tuotteen säänkestävyys standardeja unohtamatta.

Katso koulutustemme sisällöt alta.

Tuomalla testaustulokset osaksi yrityksen strategista markkinointia ja viestintää ylläpidetään sekä kasvatetaan asiakkaiden luottamusta.

Insinöörien puuhasta arvoa koko organisaatiolle (3h)

Luo kilpailuetua – vahvista kilpailukykyä

Testaustulosten hyödyntäminen

Koulutuksen tavoitteena on antaa uusia näkökulmia testaustuloksiin ja työkaluja tulosten hyödyntämiseen koko organisaation sisällä.

Testaustulos ei ole vain tekninen dokumentaatio, vaan tulos on esim. myynnin nopeutuminen tai jopa yrityksen asiakkailleen antaman arvolupauksen muuttuminen.

Koulutuksen keskiössä on testaus- ja tutkimustulosten käyttömahdollisuudet kilpailukyvyn parantamiseen ja kilpailuedun luomiseen.

Hinta: 195 € / hlö (alv 0%)

Koulutuskielenä on suomi.

 • Mikä ihmeen testaustulos
  • kolme näkökulmaa
   • ”testausinsinööri”
   • ”t&k:n väki”
   • ”liiketoimintajohto”
  • säätestaus
  • kestävyys ja toimivuus
 • Kuka hyödyntää testaustuloksia
  • liiketoimintajohto
  • myynti&markkinointi
  • tuotanto&laatu
  • T&K
 • Miten hyödynnetään testaustuloksia
  • paranna kilpailukykyä
  • kirkasta tai luo kilpailuetua
 • Esimerkit 2kpl
 • Dokumentoinnin kriittiset kohdat
  • näytteiden valinta ja dokumentointi
  • menetelmien soveltuvuus
  • yhteenveto ja tulokset
 • Käytännön esimerkki

Koulutuksen jälkeen ymmärrät testaustuloksesta syntyvän arvon omalle tuotteelle ja koko organisaatiolle.

Koulutuksen aikana oivallat, kuinka juuri sinä omassa asemassasi pystyt hyödyntämään testauksesta syntyviä tuloksia.

Seuraavat koulutukset:

Seuraavaa koulutusta ei ole juuri nyt kalenterissa. Ota yhteyttä Yrityskohtaisesta koulutuksesta.

Yrityskohtaiset koulutukset

Järjestämme myös yrityskohtaisia koulutuksia, tavallisimmin yrityksen omissa tiloissa.

Säätestauksen kulmakivet (6h)

Solar-, uv- ja säätestaus

Testauskoulutuksessa tutustutaan standardien tarjoamiin vaihtoehtoihin auringonsäteily- uv- ja säätestauksessa ja käydään läpi minkälaisia sääolosuhteita globaalisti esiintyy. Lisäksi koulutuksessa selviää miten säänkestävyys varmistetaan testaamalla ja minkälaisia vaihtoehtoja standardit ja räätälöidyt testaukset tähän tarjoavat.

Koulutus on suunnattu tuotepäälliköille, tuotekehitykselle, suunnittelu- ja testaustyötä tekeville.

Hinta: 480 € / hlö (alv 0%)

Koulutuskielenä on suomi.

 • Rasitustekijät
  • auringonsäteily ja uv-säteily sen osana
  • lämpötila ja kosteus
  • toimistovalaistus
  • suolat, kemikaalit ja epäpuhtaudet
 • Standardien lyhyt esittely
  • mm. ISO4892-1, MIL810 ’Solar’ ja IEC 60068-2-5
 • Mittaukset
  • väri, kiilto, läpäisy ja heijastus
  • visuaalinen tarkastelu ja Gray Scale
  • mekaaniset
 • Menetelmien jaottelu
  • toiminnallinen testaus
  • ikäännyttäminen
  • kiihdytetyt menetelmät
 • Menetelmien vertailu

Seuraavat koulutukset:

Ti 06.06.2023 klo 9-15

Paikka: Solar Simulator toimitilat, Turun alue
To 14.02.2024
Paikka: Vantaa

Varmista tuotteen säänkestävyys

Yrityskohtainen workshop

Työpajatyöskentely on yhteistyötä. Työpajassa tunnistetaan valitulta tuotteelta vaaditut ominaisuudet ja tuotteeseen kohdistuvat rasitustekijät käyttöolosuhteissa. Näitä peilataan standardien ja asiakkaiden vaatimuksiin.

Tuloksena syntyy yhteenveto ja esitys siitä miten tuotteenne säänkestävyys varmistetaan testaamalla.

Tuote voi olla jo markkinoilla tai hyvässä tuotekehitysvaiheessa.

Päivän aikana keskitytään kilpailukyvyn kannalta tärkeisiin ominaisuuksiin kilpailuedun näkökulmaa unohtamatta.

Työpajan yhteistyö on vielä hedelmällisempää, jos tiimiin kuuluu henkilöitä, jotka kohtaavat asiakkaanne.

Hinta: 2 800 € (alv 0%)

Etsi ja löydä kilpailuetu

Yrityskohtainen workshop

Etsimme ja tunnistamme yhdessä asiakkaillenne merkitykselliset tekijät ostopäätöksen kannalta. Yhdessä löydämme mitkä tuotteenne ominaisuudet, palvelunne tai toimintatapanne tukevat kilpalukykyä tai kilpailuetua.  Löydämme myös minkälaista tietoa asiakkaanne haluaa ostopäätöksensä tueksi.

Tuloksena syntyy polku, jonka avulla pystytte tuottamaan arvoa asiakkaillenne ennennäkemättömällä tavalla.

Työpajan alussa määritellään yhteinen päämäärä ja avaamme miten kilpailukyky, kilpailuetu, innovaatio ja asiakasarvo liittyvät toisiinsa.

Onnistuakseen työpaja vaatii harkitun tiimin sekä ennakkoluulottoman asenteen. Työpajan aikana kaikki osapuolet laittavat osaamisensa likoon ja ravistelevat ennakkokäsityksiään.

Hinta: 9 800 € (alv 0%)

Workshopilla on hintatakuu, vain onnistuneesta suorituksesta laskutetaan.

Asiantuntevat kouluttajat

Hannu Suokivi

FM (fysiikka), aineenopettaja, toimitusjohtaja

Hannu on paitsi fyysikko ja opettaja, myös testauksen pitkän linjan ammattilainen.

Koulutus ja työelämän kokemus eri organisaatioissa on syventänyt näkemystä siitä, miten testaustuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti aina liiketoiminnan kehitykseen ja strategiseen markkinointiin asti.

Jos testauksella ei tavoitella ja tavoiteta aitoa kilpailuetua, nostaa Hannu mielellään asiakkaittensa asiakkaat framille ja alkaa kaivella esiin strategisen markkinoinnin näkökulmaa. Vaikkei markkinointifyysikon titteliä ole virallisesti olemassa, on markkinoinnin merkitys ollut Hannulle työuran alkuvaiheista lähtien selviö. Kiitos vuosia lähellä toimineiden strategisen markkinoinnin taitureiden, on asiakkaan asiakkaan hyödyn ja arvonlisäyksen vaaliminen tullut osaksi Hannun työn ydintä. Testaustuloksilla on paljon käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä ja kilpailuedun luomisessa.

Vakuuttavalle ammatti- ja aineenopettajan pätevyydelle on ollut käyttöä. Pedagoginen osaaminen on aito lisäarvo Solar Simulatorin järjestämissä koulutuksissa.

Hannua arvostetaan erityisesti sparraustaidoistaan. Hän on usein se henkilö, joka vaatii johtoryhmältä sellaisia vastauksia, jotka vievät yritystä kohti todellista markkinointistrategiaa avoimesti ja läpinäkyvästi.

Motto: Kaikki keinot, tiedot ja kaikki opit valjastetaan asiakkaan eteen. Tai oikeastaan asiakkaan asiakkaan.

Muuttuva toimintaympäristö

”Tiedonkulku on nykyään nopeaa, ja maailma avoin ja läpinäkyvä monessa asiassa. Mitään tuotevirheitä ei voi piilotella ja hyssytellä, ettei vaan kukaan huomaisi. Kaikki huomataan, kaikki tulee julki”
Hannu Suokivi, YLE 17.6.2019

”Käytännön tasolla strateginen markkinointiosaaminen on arvon löytämistä, arvon tuottamista ja arvon viestimistä – ja edelleen arvon lunastamista”
Markku Vierula, Markkinointi&Mainonta 24.1.2017

”Markkinointi on piste, jossa bisnes ja kulttuuri kohtaavat. Se tulee koko ajan tietoisemmaksi maapalloa kohtaavista ongelmista, joten bisneksen pitää muuttua sen mukana”
Diane Martin, professori, Kauppalehti 11.3.2013

”Nopeasta tiedonkulusta on seurannut läpinäkyvyyden vaade. Ihmiset ovat nähneet epäoikeudenmukaisuuden ja riiston, ja se on synnyttänyt luottamuspulan”. Hän uskoo, että juuri nyt on valtava kysyntä luottamukselle. (LOHAS-kouluttaja = Lifestyles of Health and Sustainablility)
Jaana Haapala, Ekonomi-lehti 01/2013

 

Ota yhteyttä tästä