Käyttämämme teknologia

Asiakkaan tarvitseman tiedon löytämiseksi tarvitaan kykyä soveltaa testausteknologioita

Teknologian monipuolinen hyödyntäminen perustuu ammatilliseen osaamiseemme, kattavaan laitevalikoimaan ja riippumattomuuteemme kaupallisista testauslaitevalmistajista.

Auringonsäteilyn simuloimiseen käytämme monimetalli- ja xenonlamppuja ja sopivia lamppuyhdistelmiä. UV-säteilyn, tavallisimmin UVA tai UVB, määrää ja laatua voidaan säätää himmeästä sisävalaistuksesta aina kirkkaaseen, jopa kolminkertaiseen auringonpaisteeseen saakka. Kykenemme mittamaan ja kontroloimaan luomamme säteilyn spektrin ja intensiteetin sekä säteilykentän tasaisuuden.

Joustavuutemme ja monipuolisuutemme korroosiotestauksessa perustuu omaan laitekehitykseemme. Hallitsemme kaikki sumutus- ja kostutusparametrit. Tästä syystä testauksia voidaan tehdä hallitusti myös voimakkailla kemikaaleilla ja hapoilla. Suurimmat korroosiotestikappaleet ovat tähän mennessä olleet 2 metriä pitkiä (1,5 kuutiometrin kammiotilavuus).

Optiikan laboratoriomme laaja laitekanta soveltuu erityisesti olosuhde- ja säätestausten aikaansaamien muutosten mittaamiseen sekä testiolosuhteiden todentamiseen. Käytämme mm spektroradiometrejä, tarkkuuspyranometreja ja spektrofotometrejä. Mittauskalustomme kattaa aallonpituusalueet 190 nanometristä 20 mikrometriin.

Käytämme kuhunkin testaukseen parhaiten sopivaa teknologiaa. Testausmenettely voidaan suunnitella erikseen kullekin tuotteelle vastaamaan sen odotettavissa olevia toiminta- ja käyttöolosuhteita. Näin testaustuloksista saadaan esille asiakkaalle hyödyllistä tietoa.