Vertaileva testaus

Testaustulos muodostuu vertaamalla testinäytteessä havaittuja muutoksia sopivaan referenssinäytteeseen. Vertailumateriaali tai näyte voi olla esimerkiksi tuotteen edellinen versio, jokin kilpaileva materiaali tai tuotantomenetelmä tai standardoitu Blue Wool -referenssi. Vertailua voidaan tehdä myös erilaisten käyttöympäristöjen välillä markkina-alueen muuttuessa.


Tyypillinen esimerkki vertailevasta testauksesta on muoveissa ja pinnoitteissa käytettävien väriaineiden ja uv-stabilointiaineiden vertailu, ja uv-stabilointiaineiden määrän optimointi, jotta riittävä uv-kesto saavutetaan. Optimoinnin hyödyllisyys näkyy sekä tuotteen laadussa että tuotantokustannuksissa.

Kiihdytetyt uv-altistukset ovat tavallisia vertailevassa testauksessa auringonsäteilyn vaihtoehtona. Myös muita rasitustekjöitä voidaan käyttää testauksessa aina kemikaaleista ja suolasta sykliseen lämpöön ja kosteuteen.

Tuotteissa ja materiaaleissa tapahtuvia muutoksia mitataan altistuksen aikana. Tavallisimpia mittauksia ovat väri- ja kiiltomittaukset sekä vetolujuus, venymä ja iskunkestävyys.