Korroosionkestävyys

Tuotteiden, rakenteiden ja materiaalien korroosionkestävyyttä testaamme altistamalla tuotteet kosteudelle, happamalle tai suolaiselle vesisumutukselle, keinotekoiselle sadevedelle tai kemikaaleille.

Testin rasitus voi vaihdella lievästä sisätiloja vastaavasta rasituksesta aina avomeri-tai kaivoskäyttöä vastaaviin olosuhteisiin. Altistusajat ovat muutamasta tunnista aina useisiin viikkoihin asti. Altistus voi kuvata tuotteen käyttöolosuhteita tai perustua testausstandardiin. Testit voivat olla myös kiihdytettyjä.

Testaustuloksena havaitaan ovatko altistusolosuhteet aiheuttaneet korroosiota ja missä vaiheessa korroosio ilmeni. Testaus voi paljastaa kuinka vakavasta korroosiosta on kysymys.

Korroosionkestävyyden testaamisessa käytämme mm. seuraavia standardoituja altistuksia:

  • ISO 9227 Salt Spray, suolasumu
  • MIL810G 509.5 Salt Fog
  • MIL810G 504.1 Contamination by Fluids, kemikaalinsieto
  • ASTM H85-02 / A5, prohesion
  • EN 50483-6, prohesion or EN 50483-6 7.4.1, salt mist
  • ISO 16701 Corrosion of metals and alloys, syklinen suolasumu ja kosteus
  • IEC 60068-2-11 or -52, salt mist