Värinpysyvyys

Väri on usein osa tuotteen tai joskus jopa koko yrityksen identiteettiä. Väri, visuaalinen ilme ja ulkoasu yhdistetään laatuun ja kestävyyteen. Esimerkiksi haalistuneen oranssi veneily- tai pelastusliivi ei lisää luottamusta sen toimivuuteen vaikka liivi edelleen hätätilanteessa kelluttaa. Tuotteen tekninen elinikä on usein pidempi kuin sen ulkonäön antama mielikuva.

Värinpysyvyyttä tutkitaan kiihdytetyillä testauksilla, joissa altistukseen käytetään ensisijaisesti uv-säteilyä ja säännöllisin väliajoin suoritetaan väri- ja kiiltomittauksia. Näiden tarkkojen mittaustulosten rinnalla käytetään myös visuaalista arviointia esimerkiksi Grey Scale -asteikolla, jolla myös visuaalinen havainto voidaan esittää numeerisesti. UV-säteilyn vaihtoehtona käytetään auringonsäteilyä (uv+näkyvä valo+lämpösäteily) ja erilaisia sisävalaistuksia. Lopputuotteen käyttöolosuhteet ja sovelluskohde määrittävät soveltuvimman testausmenetelmän.

Materiaalien värinmuutosta hallitaan mm. uv-stabilointiaineilla, oikeilla väriaineilla, suojapinnoituksilla, ja tuotantotapojen optimoinnilla.

Testaustuloksena saadaan tieto miten tuotteen väri muuttuu testauksen aikana ja miten silmä aistii tuon mahdollisesti syntyneen muutoksen. Referenssimateriaaleja hyödyntämällä voidaan antaa myös arvio minkälaisessa ajassa värinmuutos syntyy luonnollisissa olosuhteissa.