Toiminnallinen testaus

Toiminnallisella testauksella voidaan varmistaa tuotteen moitteeton toiminta rankoissakin olosuhteissa.

Testaus tehdään yleisimmin erillaisissa auringonsäteily-, lämpötila- ja kosteusolosuhteissa, mutta voimme tarvittaessa lisätä testiin muitakin rasituksia, kuten kemikaalirasituksen tai ilmanpaineen muutokset. Testausajat toiminnallisissa testeissä ovat tyypillisesti lyhyitä muutamasta tunnista muutamiin päiviin. Tuotteeseen kohdistuva rasitus voi perustua tiettyyn standardiin, esimerkiksi IEC 68-2-x, MIL-810X, tai rasitus voidaan räätälöidä tuotteen todellisten käyttöolosuhteiden mukaisiksi.

Äärimmäisiä testausolosuhteita ovat olleet ajoneuvojen hyttitestit ’aavikko-olosuhteissa’ tai ’syvällä kaivoksessa’, asetestaukset ’11 km korkeudessa’, mekaanisen toimivuuden testaus ’30 metrin syvyydessä merivedessä’. Testattavat tuotteet ovat usein kehitysvaiheessa, mutta myös valmiita jo markkinoinlla olevia tuotteita testataan.

Testin tuloksena saadaan varmistus siitä, että tuote toimii hyvin testatuissa olosuhteissa tai mitä tuotteen ominaisuutta voisi vielä parantaa.