Testausraportin valinta

Kaikki raporttimme sisältävät testattavan näytteen dokumentoinnin, laitteistojen yksilöinnin ja kalibrointitiedon jäljitettävyyttä varten. Raportit toimitetaan sähköisenä pdf muodossa. Toimitus tapahtuu kahden työpäivän kuluttua testauksen päättymisestä.

Exposure Report sopii tilanteeseen, jossa asiakas tekee kaikki näytteitä koskevat mittaukset ja analyysit itse. Raportissa ei siis ole näytettä koskevia havaintoja, johtopäätöksiä eikä suosituksia. Exposure Report sisältää altistusmenetelmän kuvauksen sekä tiedon altistuksen aikaisista mitatuista ja todennetuista olosuhteista.

Comprehensive Test Report sopii tilanteeseen, jossa altistuksen lisäksi suoritetaan näytteitä koskevia mittauksia ja tehdään muita havaintoja. Raportti sisältää testausolosuhteiden dokumentoinnin lisäksi myös kaikki sovitut näytteitä koskevat mittaustulokset, testimenetelmän validoinnin ja testauksen lopputuloksen.

Customized Test Report sopii tilanteeseen, jossa asiakkaalla on omia mittaustuloksia tai muuta informaatiota, jotka halutaan sisällyttää yo. raportteihin täydentämään testauskokonaisuutta. Customized Test Report ei siis ole itsenäinen raporttityyppi.

Executive Summary sopii tilanteeseen, jossa halutaan viedä  kohdennettua tietoa joko yhteistyökumppaneille, alihankkijoille tai asiakkaille. Testausraportista nostetaan esiin tietty tulos, mittaus tai tuotteen ominaisuus. Executive Summary voidaan sopia myös julkiseksi.

Raportointipalvelu. Raportoimme myös mm. asiakkaan omia testauksia ja mittauksia dokumenttien ja testidatan perusteella. Voimme toimia myös ’kolmantena osapuolena’, riippumattomana asiantuntijana ja testauksen seuraajana.

SOSIFI-kirjasto on asiakkaallemme myynnin ja markkinoinnin työkalu. Avoimessa SOSIFI-kirjastossa julkaistaan valittua ja loppuasiakkaalle ja kuluttajalle relevanttia tietoa tuotteen kestävyydestä tai toimivuudesta. Tuloskirjasto sisältää lyhyen yhteenvedon saaduista tuloksista ja testausmenetelmästä. Sen lisäksi on avoimesti saatavilla myös yksityiskohtainen raportti toteutetusta testauksesta ja sen perusteista. Testaus voi olla myös toisen testaustalon tai asiakkaan itsensä toteuttama. Testin suorituksen ja dokumentoinnin pitää olla luotettavaa ja ammattimaista.