Ikääntymis- ja ympäristöanalyysi

Luotettavan testaustuloksen saamisen taustalla on selvitys tuotteen tai materiaalin tulevasta käyttöympäristöstä. Ympäristöolosuhteiden lisäksi liiketoimintaympäristö ja loppuasiakkaan vaatimukset ja jopa ’tapa toimia’ voivat vaikuttaa toteutettavaan testaukseen.


Ympäristö- ja ikääntymisanalyysi antaa tiedon oleellisista rasitustekijöistä, jotka vaikuttavat tuotteen ikääntymiseen ja toiminnallisuuteen todellisissa käyttöolosuhteissa. Meillä on käytössämme laaja tietokanta sääolosuhteista maapallon eri osissa. Tämän tietokannan dataa ja laskentamalleja hyödynnetään testausmenetelmän valinnassa ja suunnittelussa.

Liiketoimintaympäristön vaikutus testaukseen ja relevantin tiedon määrittämiseen tehdään loppuasiakkaan, siis asiakkaasi, ostokäyttäytymisen perusteella. Olemme huomanneet , että ostopolku kannattaa mallintaa yhdessä, se onnistuu hyvin puolen päivän workshop -työnä. Ostopolkumallinnuksen perusteella tehtävän testaussuunnitelman ovat havainneet hyödylliseksi useat asiakkaamme mm. ajoneuvo-, rakennus- ja muoviteollisuudessa.

Ympäristö- ja ikääntymisanalyysin tuloksena syntyy esitys sopivasta testausmenetelmästä kiihdytettyyn säätestaukseen ja sillä saavutettavista tuloksista.

 

Kuva oikealla: Typical Ageing Profile: Esimerkiksi muovimateriaalin väri muuttuu vain harvoin tasaisesti ajan kuluessa. Suurin muutos tapahtuu yleensä lyhyen ajan sisällä. Ajan kuluessa muovi menettää myös mekaaniset ominaisuutensa. Muutosten suuruus tai merkitys ja vastaavat ajat vaihtelevat materiaali- ja tuotekohtaisesti.