Raudoitusvälike, betonivalutarvike, rakentaminen, case A

Tuotenimi: Holvi- ja siltavälike (tuotenumero 1705, Okaria)
Testimetodi: Lämmön vaikutus kuorman kestoon, mekaaninen testaus
Asiakas: Okaria Oy
Lataa rapotti
h

Testauksen tavoite

Testauksessa tutkittiin lämmön vaikutusta siltavälikkeiden mekaanisiin ominaisuuksin, erityisesti kuorman kestoon korotetuissa lämpötiloissa. Lämpö on yleinen syy polymeerimateriaalien, kuten muovien, mekaanisten ominaisuuksien
muutoksiin. Todellisessa käyttöympäristössään siltavälike voi olla ulkona auringon lämpörasitukselle alttiina.

Testauksessa käytettiin holvi- ja siltavälikettä, tuotenumero 1705 (numerointi Okaria Oy:n tuotekuvaston mukaan). Testauksen tulos on yleistettävissä myös muun kokoisiin samasta materiaalista tehtyihin Okarian holvi- ja siltavälikkeisiin.

Tulos ja yhteenveto

Korotetussa lämpötilassa siltavälikkeen kestämän maksimikuorman arvo pienenee lineaarisesti lämpötilan kasvaessa. Kuorman kesto 60°C lämpötilassa on pienentynyt noin puoleen +20°C tehtyyn mittaukseen verrattuna. Testaustulokset yhdessä välikeohjeiston kanssa osoittavat, että tuentatiheys tulee kasvattaa kaksinkertaiseksi hellejaksojen aikaisilla työmailla.

Testimetodi

Mekaaninen puristuskoe suoritettiin korotetussa lämpötiloissa +40°C, +50°C ja +60°C siltavälikkeen rikkoontumiseen asti. Vertailumittaus tehtiin huoneenlämpötilassa (n. 23°C). Testauksessa käytetyt lämpötilat ovat samaa suuruusluokkaa kuin auringonpaisteen aiheuttamat lämpötilat käyttökohteissa kesäaikana.

Valmistajan tuotesivuille pääset tästä.