Maalin sopivuus viljan kuljetussäiliön pinnoitteena

Tuotenimi: Normastic 405, Harmaa (2 × 150 μm (DFT, kuivakalvonpaksuus))
Testimetodi: Viljan kontaminaatiotesti; varastointi, kemiallinen analyysi
Asiakas: Nor-Maali Oy
Lataa rapotti
h

Testauksen tavoite

Testauksessa arvioitiin myrkyllisyyden näkökulmasta maalin Normastic 405, Harmaa, sopivuutta käytettäväksi sisäpinnoitteena viljan kuljetussäiliöissä kuten laivojen lastiruumissa.

Tulos ja yhteenveto

Testaustulosten perusteella voidaan todeta, että käytettäessä maalia Normastic 405, Harmaa, viljan kuljetuksessa esimerkiksi laivojen lastiruumien sisäpinnoitteena, on lastin kontaminoituminen epätodennäköistä.

Normastic 405-maalille altistuneen vehnänäytteen ja altistumattoman vertailunäytteen välillä ei havaittu eroja epoksijohdannaisten, haihtuvien yhdisteiden (butanolien), bentseenin, styreenin ja tolueenin pitoisuuksissa. Kaikki tulokset olivat alle havaintorajan.

Jälkiä etyylibentseeni-, m,p-ksyleeni- ja o-ksyleeni-liuotinjäämistä havaittiin Normastic 405-maalille altistuneesta vehnässä mutta ei vastaavasta altistumattomasta vertailunäytteessä. Havaitut määrät olivat alle 1 ppm eivätkä ylittäneet saatavilla olevia WHO:n juomavedelle antamia ohjearvoja (WHO (2008). Guidelines for drinking water quality).

Testimetodi

Altistus: Viljaa varastoitiin sylinterinmuotoisessa säiliössä, jonka pohjalevyn sisäpuoli pinnoitettiin tutkittavalla maalilla.

Analyysi: Valikoitiin sellaiset kemikaalit, jotka todennäköisesti voivat höyrystyä maalipinnoitteesta.

J8248 – BADGE, NODGE, BFDGE (elintarvikkeet, HPLC)

JCSRD – Liuotinjäämät (BTEX)

SF4PU – 2-butanoli / SFKP9

SF4PY – t-butanoli (tBA) SFKP9:sta

SF4Q3 – 1-butanoli SFKP9:sta

SF4QA – m,p-ksyleeni / SFKP9

SF4QB – o-ksyleeni / SFKP9