Elementin asennuspala, betonirakentaminen

Tuotenimi: Asennuspalat, raskas (iso), raskas (pieni) ja kevyt
Testimetodi: puristuskoe, lämpötilan vaikutus
Asiakas: Okaria Oy
Lataa rapotti
h

Testauksen tavoite

Testauksen tarkoitus on osoittaa mittauksin elementin asennuspalojen ja asennuspalapinojen kuormituskestävyys. Tuotteet joutuvat normaalissa käyttöympäristössään puristusrasituksen alle. Normaali käyttökuorma on tällöin 10 000 kg raskaille asennuspaloille (voima 100 kN) ja 3500 kg kevyille

Tulos ja yhteenveto

Asennuspalat puristuivat kokoon vain vähän ja kaikki kestivät murtumatta puristuksen aina maksimivoimaan saakka. Testauksessa käytetty maksimivoima ylittää asennuspalojen normaalin käyttökuorman. Lämpötilalla ei ole vaikutusta puristumaan raskaiden elementtien asennukseen tarkoitetuilla asennuspaloilla (raskas iso, PC).

Kevyiden elementtien asennukseen tarkoitetun asennuspalan (kevyt, HDPE) puristuma kasvaa hieman lämpötilan kasvaessa sen normaalilla käyttökuormalla; suuremmilla kuormilla lämpötila ei enää vaikuta puristumaan.

Asennuspala, kevyt, pinossa 10+15 +3 mm  
Asennuspala kevyt, puristuskuvaaja

 

Valmistajan tuotesivuille pääset tästä.

Testimetodi

Asennuspalojen puristuskokeet on tehty kolmessa eri lämpötilassa, -18°C:ssa (talviasennus), huoneenlämpötilassa ja +40°C:ssa (kesäasennus auringonpaisteessa). Painuman mittaukset tehtiin sekä yksittäisille asennuspaloille, että erilaisille kombinaatiolle eri paksuisia asennuspaloja.
* kevyt 50 × 80 mm, HDPE, maksimivoima 125 kN
* raskas (iso) 80 × 120 mm, PC, 125 kN
* raskas (pieni) 50 × 80 mm, PC, 110 kN