Aurinkokeräin, Wagner & Co Solartechnik GmbH, case D

Tuotenimi: EURO C20 AR aurinkokeräin, tasokeräin, aurinkolämpökeräin
Testimetodi: Hyötysuhdemittaus
Asiakas: Wagner & Co Solartechnik GmbH
Lataa rapotti
h

Testauksen tavoite

Testauksessa selvitettiin aurinkokeräimen suorituskyky ja hyötysuhde.

Tulos ja yhteenveto

Hyötysuhteen maksimiarvo oli 83%. Aurinkokeräimen tyypillisessä sovelluksessa omakotitalossa aurinkokeräin kykenee noin 70% hyötysuhteeseen. Hyötysuhdekäyrän yhtälö on h = 83,2 – 0,259(Tm – Tamb) – 0,0030(Tm – Tamb)2. Hyötysuhde on tässä ilmoitettu auringon säteilyteholla 850 W/m2 ja hyötysuhde on laskettu absorbaattorin (mustan keräinpinnan) pinta-alan mukaan. Kirkkaana kesäpäivänä auringon säteilytehon maksimi on 1000 W/m2.

Hyötysuhdekäyrä

Testimetodi

Hyötysuhde on mitattu vakioiduissa laboratorio-olosuhteissa neljässä eri lämpötilatasossa. Testauksessa kiertonesteenä on käytetty vettä, jonka virtausnopeus oli 4,3 litraa minuutissa (106 kg/h/m2). Tuulen vaikutusta ei ole tässä testauksessa huomioitu. Testausmenetelmä perustuu standardeihin ASHRAE 93-77 ja EN 12975-2.