Aurinkokeräin, Savo-Solar, case A

Tuotenimi: SF100-01 aurinkokeräin, tasokeräin, aurinkolämpökeräin
Testimetodi: Hyötysuhdemittaus
Asiakas: Savo-Solar Oy
Lataa rapotti
h

Testauksen tavoite

Testauksessa selvitettiin aurinkokeräimen suorituskyky, hyötysuhde.

Tulos ja yhteenveto

Hyötysuhteen maksimiarvo oli 89%. Aurinkokeräimen tyypillisessä sovelluksessa omakotitalossa aurinkokeräin kykenee noin 74% hyötysuhteeseen. Hyötysuhdekäyrän yhtälö on h = 89,4 – 0,206(Tm – Tamb) – 0,0047(Tm – Tamb)2. Hyötysuhde on tässä ilmoitettu auringon säteilyteholla 870 W/m2 ja hyötysuhde on laskettu absorbaattorin (mustan keräinpinnan) pinta-alan mukaan. Kirkkaana kesäpäivänä auringon säteilytehon maksimi on 1000 W/m2.

Hyötysuhdekäyrä

Valmistajan tuotesivuille pääset tästä.

Testimetodi

Hyötysuhde on mitattu vakioiduissa laboratorio-olosuhteissa neljässä eri lämpötilatasossa. Testauksessa kiertonesteenä on käytetty vettä, jonka virtausnopeus oli 3,5 litraa minuutissa (106 kg/h/m2). Tuulen vaikutusta ei ole tässä testauksessa huomioitu. Testausmenetelmä perustuu standardeihin ASHRAE 93-77 ja EN 12975-2.