SunArctic

Osoita tuotteesi kestävyys asiakkaillesi, verkostollesi ja omalle organisaatiollesi avoimesti ja läpinäkyvästi

Säätestaus on osa suunnittelua ja osoittaa luotettavuutta ja toimintavarmuutta arktisessa ympäristössä. Esimerkiksi Koillisväylälle ja pohjoisen kaasukentille suuntaavat toimijat testaavat kalustonsa huolellisesti etukäteen. Myös arktisille alueille suuntaaviin risteilyaluksiin ja niiden varusteisiin ja järjestelmiin kohdistuu uusia vaatimuksia ja tarpeita.

Arktisessa ympäristössä ennakolta varautumisen merkitys korostuu. Vikaantuminen tai toimimattomuus ja niiden seurauksena maineen saama kolaus voivat koitua kohtalokkaaksi tai ainakin korjaaminen voi käydä kalliiksi ja aikaa vieväksi.

Solar Simulator testaa tuotteita, rakenteita ja materiaaleja vaikeita sääolosuhteita vastaavissa ympäristöissä ja tunnistaa ikääntymisen ja toimimattomuuden mahdollisia lähteitä.

Kestäväksi osoitettu tuote on turvallinen valinta arktiseen ympäristöön. Me Solar Simulatorilla testaamme tuotteesi kestävyyden. Saat faktantarkistuksen kestävät testausargumentit tukemaan tuotteesi ja yrityksesi brändiä. Ostaja voi perustellusti vakuuttua laadusta valitsemalla testatun tuotteen.

Ota yhteyttä tästä

arktinen osaaminen
Toiminnalllinen testaus