We know the sun.

Katto- ja julkisivumateriaali, rakennusmateriaali, kupari, case D

Tuotenimi:
Nordic Brass
Testimetodi:
Kiihdytetty säätestaus, auringonsäteilyn ja kosteuden vaikutus, väri
Asiakas:
Aurubis Finland Oy
 

Tarkoitus

Testauksessa selvitettiin kuparissa tapahtuvat väri- ja kiiltomuutokset auringonsäteilyn ja kosteuden vaikutuksesta.

Menetelmä

Nordic Brass -kuparilevyn väri ja kiilto mitattiin viikottain. Levyä vanhennettiin käyttämällä päivänpaisterasitusta yhdistettynä kosteusrasitukseen. Näytteen kosteusrasitukseen käytettiin hapanta (pH 5) sulfaattipitoista vettä. Testin kokonaiskesto oli 1000 tuntia. Auringonsäteilyannos oli 1224 kWh/m2. Vastaava auringonsäteilyannos tulee Pohjois-Euroopassa olevalle tuotteelle keskimäärin 16 kuukauden aikana.

 

Tulos

Tuote ennen rasitusta
Tuote rasituksen jälkeen

Aurubis Finland, Architectural