We know the sun.

Katto- ja julkisivumateriaali, rakennusmateriaali, kirkas kupari

Tuotenimi:
Nordic Standard
Testimetodi:
Kiihdytetty säätestaus, auringonsäteilyn ja kosteuden vaikutus, väri
Asiakas:
Aurubis Finland Oy

Tarkoitus

Testauksessa selvitettiin kuparissa tapahtuvat väri- ja kiiltomuutokset auringonsäteilyn ja kosteuden vaikutuksesta.

Menetelmä

Kuparilevyn väri ja kiilto mitattiin viikottain. Levyä vanhennettiin käyttämällä päivänpaisterasitusta yhdistettynä kosteusrasitukseen. Näytteen kosteusrasitukseen käytettiin hapanta (pH 5) sulfaattipitoista vettä. Testin kokonaiskesto oli 1000 tuntia. Auringonsäteilyannos oli 1224 kWh/m2. Vastaava auringonsäteilyannos tulee Pohjois-Euroopassa olevalle tuotteelle keskimäärin 16 kuukauden aikana.

Tulos

Tuote ennen rasitusta
Tuote rasituksen jälkeen

Aurubis Finland, Arcitectural