We know the sun.

Pinnoitettujen kankaiden läpäisyspektrin mittaus valon ja uv-säteilyn alueilla, case A

Tuotenimi:
Tuotekoodi 6776 099 820 vaalean harmaa/valkoinen
Testimetodi:
Läpäisyspektrin mittaus valon ja uv-säteilyn alueilla
Asiakas:
Scantarp Oy

Tulos

Ulkokäyttöön tarkoitettu suojakangas estää lähes kokonaan auringonvalon ja uv-säteilyn

tunkeutumisen kankaan läpi. UV-läpäisykyky oli 0%, ja valon läpäisyky oli 0,9%.

Tarkoitus

Testauksen tarkoituksena on osoittaa pinnoitettujen kangastyyppien läpinäkymättömyys

niin valon kuin ultraviolettisäteilyn osalta.

Menetelmä

Kangasnäytteistä mitattiin ultraviolettisäteilyn ja valon läpäisyspektrit aallonpituusalueella

295 - 800 nm (auringon UVB, UVA ja näkyvä valo). Mittaus suoritettiin optiikan laboratoriossakäyttäen mm. spektroradiometriä ja siihen liitettyä integroivaa palloa.