We know the sun.

Pinnoitettujen kankaiden läpäisyspektrin mittaus valon ja uv-säteilyn alueilla, case B

Tuotenimi:
Tuotekoodi 6779 099, Scantarp
Testimetodi:
Läpäisyspektrin mittaus valon ja uv-säteilyn alueilla
Asiakas:
Scantarp Oy

Tulos

Ulkokäyttöön tarkoitettu suojakangas estää kokonaan auringonvalon ja uv-säteilyn tunkeutumisen

kankaan läpi. UV:n ja valon läpäisykyky oli 0%.

Tarkoitus

Testauksen tarkoituksena on osoittaa pinnoitettujen kangastyyppien läpinäkymättömyys niin valon

kuin ultraviolettisäteilyn osalta.

Menetelmä

Kangasnäytteistä mitattiin ultraviolettisäteilyn ja valon läpäisyspektrit aallonpituusalueella 295 - 800

nm (auringon UVB, UVA ja näkyvä valo). Mittaus suoritettiin optiikan laboratoriossa käyttäen muun muassa

spketroradiometriä ja siihen liitettyä integroivaa palloa.