We know the sun.

Maalin sopivuus viljan kuljetussäiliön pinnoitteena

Tuotenimi:
Normastic 405, Harmaa (2 × 150 μm (DFT, kuivakalvonpaksuus))
Testimetodi:
Viljan kontaminaatiotesti; varastointi, kemiallinen analyysi
Asiakas:
Nor-Maali Oy

Tulos

Testaustulosten perusteella voidaan todeta, että käytettäessä maalia Normastic 405, Harmaa, viljan kuljetuksessa esimerkiksi laivojen lastiruumien sisäpinnoitteena, on lastin kontaminoituminen epätodennäköistä.

Normastic 405-maalille altistuneen vehnänäytteen ja altistumattoman vertailunäytteen välillä ei havaittu eroja epoksijohdannaisten, haihtuvien yhdisteiden (butanolien), bentseenin, styreenin ja tolueenin pitoisuuksissa. Kaikki tulokset olivat alle havaintorajan.

Jälkiä etyylibentseeni-, m,p-ksyleeni- ja o-ksyleeni-liuotinjäämistä havaittiin Normastic 405-maalille altistuneesta vehnässä mutta ei vastaavasta altistumattomasta vertailunäytteessä. Havaitut määrät olivat alle 1 ppm eivätkä ylittäneet saatavilla olevia WHO:n juomavedelle antamia ohjearvoja (WHO (2008). Guidelines for drinking water quality).

Testauksen tarkoitus

Testauksessa arvioitiin myrkyllisyyden näkökulmasta maalin Normastic 405, Harmaa, sopivuutta käytettäväksi sisäpinnoitteena viljan kuljetussäiliöissä kuten laivojen lastiruumissa.

Testausmenetelmä

Altistus: Viljaa varastoitiin sylinterinmuotoisessa säiliössä, jonka pohjalevyn sisäpuoli pinnoitettiin tutkittavalla maalilla.

Analyysi: Valikoitiin sellaiset kemikaalit, jotka todennäköisesti voivat höyrystyä maalipinnoitteesta.

J8248 - BADGE, NODGE, BFDGE (elintarvikkeet, HPLC)

JCSRD – Liuotinjäämät (BTEX)

SF4PU - 2-butanoli / SFKP9

SF4PY - t-butanoli (tBA) SFKP9:sta

SF4Q3 - 1-butanoli SFKP9:sta

SF4QA - m,p-ksyleeni / SFKP9

SF4QB - o-ksyleeni / SFKP9