We know the sun.

Kaapelin ulkovaippa

Tuotenimi:
XCMK-HF 2x16mm2+1x16mm2, kaapelin ulkovaippa, kuorimateriaali
Testimetodi:
UV-säteilyn vaikutus, mekaaninen testaus, vetotesti
Asiakas:
Servicios Condumex S.A.DE C.V

Tarkoitus

Testauksessa selvitettiin kaapelin ulkovaipan uv-kestävyyttä.

Menetelmä

Testi koostui yhtäjaksoisesta 1000 tunnin (6 viikkoa) voimakkaasta uv-säteilystä ja rasituksen aikaisesta vetotestauksesta. Vetotestauksella määritettiin materiaalin mekaanisten ominaisuuksien muuttumista. Vetotestaus tehtiin viidelle rinnakkainäytteelle ennen asitusta, 350 testitunnin kuluttua ja testin päätyttyä. Menetelmä perustuu standardeihin NF C 32-062-2 ja IEC 60811-1-1/A1:2001.

Tulos

Kaapelin ulkovaipan heikkeneminen oli standardin asettamia rajoja vähäisempää.