We know the sun.

Aurinkokeräin, Savo-Solar, case B

Tuotenimi:
SF100-03 aurinkokeräin, tasokeräin, aurinkolämpökeräin
Testimetodi:
Hyötysuhdemittaus
Asiakas:
Savo-Solar Oy

Tarkoitus

Testauksessa selvitettiin aurinkokeräimen suorituskyky, hyötysuhde.

Menetelmä

Hyötysuhde on mitattu vakioiduissa laboratorio-olosuhteissa neljässä eri lämpötilatasossa. Testauksessa kiertonesteenä on käytetty vettä, jonka virtausnopeus oli 3,5 litraa minuutissa (106 kg/h/m2). Tuulen vaikutusta ei ole tässä testauksessa huomioitu. Testausmenetelmä perustuu standardeihin ASHRAE 93-77 ja EN 12975-2.

Tulos

Hyötysuhteen maksimiarvo oli 92%. Aurinkokeräimen tyypillisessä sovelluksessa omakotitalossa aurinkokeräin kykenee noin 76% hyötysuhteeseen. Hyötysuhdekäyrän yhtälö on h = 92,0 – 0,213(Tm – Tamb) – 0,0043(Tm – Tamb)2. Hyötysuhde on tässä ilmoitettu auringon säteilyteholla 830 W/m2 ja hyötysuhde on laskettu absorbaattorin (mustan keräinpinnan) pinta-alan mukaan. Kirkkaana kesäpäivänä auringon säteilytehon maksimi on 1000 W/m2.

Hyötysuhdekäyrä  

Valmistajan tuotesivuille pääset tästä.