We know the sun.

Aurinkokeräin, tyhjiöputkikeräin, aurinkolämpökeräin

Tuotenimi:
Aurinkokeräin NN10
Testimetodi:
Hyötysuhdemittaus
Asiakas:
Northern Nature Energy

Tarkoitus

Testauksessa selvitettiin aurinkokeräimen suorituskyky, hyötysuhde.

Menetelmä

Hyötysuhde on mitattu vakioiduissa laboratorio-olosuhteissa neljässä eri lämpötilatasossa. Testauksessa kiertonesteenä on käytetty vettä, jonka virtausnopeus oli 1,5 litraa minuutissa. Testausmenetelmä perustuu standardeihin ASHRAE 93-77 ja EN 12975-2.

Tulos

Hyötysuhteen maksimiarvo oli 82%. Aurinkokeräimen tyypillisessä sovelluksessa omakotitalossa aurinkokeräin kykenee noin 75% hyötysuhteeseen. Hyötysuhdekäyrän yhtälö on h = 81,9 – 0,0149(Tm – Tamb) – 0,000429(Tm – Tamb)2. Hyötysuhde on tässä ilmoitettu auringon säteilyteholla 930 W/m2, kirkkaana kesäpäivänä auringon säteilytehon maksimi on 1000 W/m2. Hyötysuhde on laskettu keräimen aktiivisen pinta-alan mukaan ja esitetty alla olevassa kuvaajassa ylempänä kulkeva käyränä. Alempana oleva käyrä kuvaa hyötysuhdetta koko keräimen pinta-alan suhteen laskettuna.

Hyötysuhdekäyrät