We know the sun.

Testaustulokset strategisessa markkinoinnissa

Muuttuva toimintaympäristö

"Muodostavatko elinkaaren hallinta ja tiedon avoimuus tulevaisuuden kilpailuedun? Proven Life Cycle."
Hannu Suokivi, Solar Simulator Oy

"Käytännön tasolla strateginen markkinointiosaaminen on arvon löytämistä, arvon tuottamista ja arvon viestimistä – ja edelleen arvon lunastamista"
Markku Vierula, Markkinointi&Mainonta 24.1.2017

Markkinointi on piste, jossa bisnes ja kulttuuri kohtaavat. Se tulee koko ajan tietoisemmaksi maapalloa kohtaavista ongelmista, joten bisneksen pitää muuttua sen mukana”
Diane Martin, professori, Kauppalehti 11.3.2013

Nopeasta tiedonkulusta on seurannut läpinäkyvyyden vaade. Ihmiset ovat nähneet epäoikeudenmukaisuuden ja riiston, ja se on synnyttänyt luottamuspulan”. Hän uskoo, että juuri nyt on valtava kysyntä luottamukselle. (LOHAS-kuluttaja = Lifestyles of Health and Sustainablility)
Jaana Haapala, Ekonomi-lehti 01/2013

"Yrityksen omien nettisivujen merkitys (tiedonhankintakanavana) jatkoi laskuaan." Päättäjätutkimus 2013, TNS Gallup PäättäjäAtlas 2013

"Uusimmat tutkimustulokset todella alleviivaavat internetin ja jatkossa myös sosiaalisen median merkitystä tiedonhankintakanavana." "Ostajien ostoprosessi on siis muuttunut, mutta monet myyntiorganisaatiot noudattavat edelleen samaa perinteistä reseptiä." Kauppalehden blogi 26.2.2014, Johan Flykt

Mielikuvamarkkinoinnin tilalle totuusmarkkinointi

Kuluttajista aina vain suurempi osa on monella tavalla tiedostavia. He etsivät jopa itse aktiivisesti faktatietoja ostopäätöstensä tueksi. Tiedon lisäksi halutaan myös erilaisia todisteita siitä, että kaikki mitä kerrotaan on totta. Jos yrityksen väittämät osoittautuvat valheellisiksi, yrityksen brändi, liikevaihto, kate ja tulos kärsivät. Tuoreimmat esimerkit tulevat autoteollisuudesta.

Yritykset voivat lisätä toimintansa läpinäkyvyyttä ja alkaa johtaa - mielikuvien rakentamisen sijaan - faktoihin perustuvaa totuusmarkkinointia. Netin keskustelupalstojen kirjoittajat ja muut hallitsemattomat kanavat voivat muutoin ohjata kuluttajia ja liikekumppaneita milloin mihinkin suuntaan.

Läpinäkyvyys perustuu todelliseen tietoon

Olemme laajentaneet oman ajattelumme 4P mallista 4T malliin (Transformation, Transparency, Truth, Trust), johon esimerkiksi Diane Martin (markkinoinnin professori, Aalto yliopisto) on viitannut. Malli muodostaa käsityksen siitä miten liiketoiminta ja kulttuuri kohtaavat tulevaisuudessa. Keskeisimmiksi tekijöiksi muodostuvat läpinäkyvyys ja totuus.

Ota yhteyttä tästä.