We know the sun.

Laatu rakentuu henkilöstön varaan

Kykymme tuottaa lisäarvoa asiakkaidemme tuotekehitykselle, myynnille ja markkinoinnille sekä liiketoiminnan kehitykselle on rakennettu osaavan henkilöstömme varaan. Kekseliäs, korkeasti koulutettu ja kokenut henkilöstö takaa laadukkaat palvelumme. Kansainvälisten yhtiöiden ja tutkimuslaitosten auditoinnit pitävät myös normatiivisen laatumme ajan tasalla ja hyvässä kunnossa.

Parhaat käytännöt sisältävä johtamis- ja laatujärjestelmämme rakentuu seuraaville standardeille:

ISO9001:2008, Johtamisjärjestelmä (Lloyd's Register Quality Assurance, UKAS)

ISO/IEC 17025:2005 'Testaus– ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset.' auditoitu ja hyväksytty mm. autoteollisuuden solar- ja uv-testaukseen ja valonlähteiden spektraalisen intensiteetin mittaukseen.